Sponsored Links

รสสุคนธ์ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นรสสุคนธ์

รสสุคนธ์

รสสุคนธ์ หรือ รสสุคนธ์ขาว เป็นพันธุ์ไม้เถาโบราณของไทย ขึ้นชื่อในเรื่อง “กลิ่นหอม” โดยเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดียุครัตนโกสินทร์ตอนต้นหลายเรื่อง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เสาวคนธ์ มะตาดเครือ ลิ้นแรด ปดน้ำมัน เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับมะตาด มักพบได้ตามป่าเบญจพรรณ ป่าธรรมชาติ ป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ ป่าชื้น และป่าชายหาด

โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ดอกเป็นช่อทรงกลมสีขาวคล้ายดอกกระถินแต่มีกลิ่นหอมมากในช่วงกลางคืน ผลรูปไข่เบี้ยวสีเขียว

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่ให้ความสวยงามและมีกลิ่นหอม ออกดอกได้ตลอดปี อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความเป็นสิริมงคล

นอกจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีความสวยงามแล้ว ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงหัวใจ แก้อาการอ่อนเพลีย แก้ลมวิงเวียน แก้อาการสะอึก แก้แผลในปาก รักษาโรคหิด แก้บวม แก้ฝี แก้ผดผื่นคัน แก้ตกเลือดภายในปอด เป็นต้น

Sponsored Links