Sponsored Links

ยูคาลิปตัส สรรพคุณและประโยชน์ของต้นยูคาลิปตัส

ยูคาลิปตัส

ยูคาลิปตัส มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ น้ำมันเขียว โกศจุฬารส หนานอัน มันเขียว ยูคาลิป เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยวรูปหอกห้อยลงสีเขียวอมน้ำเงิน ดอกกระจุกตามง่ามใบสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกดอกตลอดปี ผลรูปครึ่งวงกลมคล้ายถ้วยสีเขียว

โดยเป็นพันธุ์ไม้ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายได้แก่ สกัดเป็นน้ำมัน ยาหอมระเหย รวมทั้งเนื้อไม้สามารถนำมาทำเป็นกระดาษ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ส่วนเปลือกไม้นิยมนำไปทำเป็นธูป และทากันยุง

นอกจากนี้ยูคาลิปตัสยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บรรเทาอาการข้ออักเสบ แก้ไอ แก้หวัดคัดจมูก แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ แก้โรคผิวหนัง แก้กลากเกลื้อน แก้ฟกช้ำ เป็นต้น

Sponsored Links