Sponsored Links

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

สำนวนไทย ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึง อาศัยผู้อื่นทำงานให้มักไม่สะดวกเหมือนทำด้วยตนเอง

สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงการที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ย่อมสามารถนำความลำบาก อึดอัด ไม่สะดวก มาให้ในที่สุด เปรียบเหมือนการยืมจมูกคนอื่นหายใจนั่นเอง

ตัวอย่างการนำสำนวนยืมจมูกคนอื่นหายใจไปใช้งาน เช่น
– นายครับ คงถึงเวลาที่เราต้องผลิตขวดแก้วเองแล้วครับ เราจ้างเขาผลิต เขาผลิตได้ครบบ้างไม่ครบบ้าง คุณภาพก็ไม่ดีเหมือนที่เราต้องการ เห็นทีเราต้องเลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจแล้วครับ
– นี่คุณ คุณคงต้องสอนการบ้านลูกเองแล้วละ ไปขอให้เจ้าแจ็คคอยช่วยสอนตลอดคงไม่ได้ เจ้าแจ็คเขาก็มีงานต้องทำ อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจเลยคุณ
– นี่คุณ ทำไมคุณไม่ซักผ้ารีดผ้าเองละ ไปจ้างคนอื่นแบบนี้มันเปลืองเงินมาก แถมยังมารับ-ส่งผ้าไม่ตรงเวลาด้วย บางวันผมก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปทำงาน ไม่เอาแล้วนะการยืมจมูกคนอื่นหายใจแบบนี้

สำนวนยืมจมูกคนอื่นหายใจจะตรงข้ามกับคำสุภาษิตไทยที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเอง…

พบกับ ความรู้รอบตัว.สุภาษิต.คำคม.สำนวนไทย และ คำพังเพย มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links