Sponsored Links

มะรุม สรรพคุณและประโยชน์ของมะรุม

มะรุมเป็นพืชพื้นบ้านชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งในสมัยก่อนเราสามารถเห็นต้นมะรุมได้แทบทุกบ้าน แต่ปัจจุบันหาได้ยากขึ้น แต่ก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดในต่างจังหวัด มะรุมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน เช่น ฝัก ใบ ยอดอ่อน ราก เปลือกและยาง เป็นต้น

มะรุมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศแถบเอเชียและพบได้บ้างในแอฟริกา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง โตเร็วมาก (สามารถสูงได้มากกว่าปีละ 5 เมตร) ขึ้นได้ดีในดินและอากาศทุกสภาพ ไม่ต้องการน้ำมาก แต่มีกิ่งก้านที่เปราะ หักง่าย จึงควรปลูกห่างตัวบ้าน

มะรุม

มะรุม

ชื่อ : มะรุม
ชื่ออื่น ๆ : ผักอีฮืม, มะค้อนก้อม, บ่าค้อนก้อม(ภาคเหนือ), มะรุม(ภาคกลาง), ผักอีฮุม(ภาคอีสาน), รุม(ใต้), กาแน้งเดิง(กระเหรี่ยง)
ชื่อสามัญ : Horse Radish Tree, Drumstick Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam.
วงศ์ : MORINGACEAE

ลักษณะทั่วไปของมะรุม :
ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ลำต้นจะเป็นพุ่มโปร่ง จะมีเปลือกลำต้นเป็นสีเทาอ่อน ผิวค่อนข้างเรียบ ลำต้นมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร
ใบ : เป็นไม้ใบรวม ออกรวมกันเป็นแผง ๆ ละ 5-9 ใบ ลักษณะของใบย่อยนั้นรูปใบจะมนเกือบกลม ปลายใบมนแต่โคนใบแหลมเรียว หรือมนเล็กน้อย เนื้อใบอ่อนบางมีสีเขียวกว้างประมาณ 1-1.5 นิ้ว ใบที่อยู่ปลายสุดจะมีขนาดใหญ่กว่าใบอื่น ๆ
ดอก : ดอกออกเป็นช่อ อยู่ตามข้อบริเวณส่วนยอด ดอกมีสีเหลืองนวล มีอยู่ 5 กลีบ เกสรกลางดอกเป็นสีเหลืองเข้ม บานเต็มที่โตประมาณ 1 นิ้ว
ผล : ผลมีลักษณะเป็นฝัก กลม ยาว ฝักอ่อนมีสีแดงเรื่อ ๆ ฝักแก่จะมีเป็นสีเขียว เปลือกของฝักหนา มีคลื่นนูนของเมล็ด

การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภทปลูกติดง่าย ต้องการน้ำและความชื้นในปริมาณปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หรือการปักชำกิ่ง

มะรุม สรรพคุณ

สรรพคุณของมะรุม[1]
ใบของมะรุม สรรพคุณคือ

 • รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน
 • ตำพอกรักษาบาดแผล

ดอกของมะรุม สรรพคุณคือ

 • ขับปัสสาวะ
 • บำรุงกำลัง

ฝักของมะรุม สรรพคุณคือ

 • ดับพิษร้อน
 • ถอนพิษไข้
 • แก้ปัสสาวะพิการ

เมล็ดของมะรุม สรรพคุณคือ

 • แก้ไข้
 • ตำพอกแก้ปวดตามข้อ
 • แก้บวม

เปลือกต้นของมะรุม สรรพคุณคือ

 • ขับลมในลำไส้
 • ทำให้ผายเรอ
 • แก้ลมขึ้นเบื้องสูง
 • คุมธาตุอ่อนๆ
 • แก้ฝี
 • แก้พยาธิ
 • เป็นยาอายุวัฒนะ
 • ต้มเป็นกระสายยาแก้หอบหืด

กระพี้ของมะรุม สรรพคุณคือ

 • แก้ไข้สันนิบาตเพื่อลม

รากของมะรุม สรรพคุณคือ

 • กระตุ้นหัวใจ บำรุงหัวใจ
 • แก้บวม
 • บำรุงไฟธาตุ
แกงส้มมะรุม

แกงส้มมะรุม

ประโยชน์ของมะรุม

 • ฝักสามารถนำมาทำอาหารได้ ที่นิยมมากที่สุดคือแกงส้มมะรุม
 • ยอดอ่อนสามารถนำมาเป็นผักเพื่อประกอบอาหารหรือใช้เป็นผักสดเพื่อกินกับอาหารประเภทอื่น
 • ใบสามารถนำมาเป็นผักประกอบอาหารเหมือนผักทั่วไป
 • เมล็ดสามารถนำมาทำยาและสกัดเป็นน้ำมันเพื่อประกอบอาหารได้
 • ดอก ราก เปลือกและยาง สามารถนำมาทำยาได้

Resources
[1] จาก หนังสือ “ย่อเภสัชกรรมไทย และ สรรพคุณสมุนไพร” (วุฒิ วุฒิธรรมเวช)

Sponsored Links