Sponsored Links

มะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณและประโยชน์ (ต้นหนามแดง)

มะม่วงหาวมะนาวโห่ เพี้ยนมาจากชื่อ มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่ หรือต้นหนามแดง (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Carissa Carandas Linn.) ถือว่าเป็นพืชหรือผลไม้สารพัดประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันค่อนข้างหามารับประทานได้ยาก ผลมีสีแดงถึงม่วงเข้มมีรสชาติแปลกประหลาดสมชื่อ คือมีทั้งรสหวาน เปรี้ยวและฝาด ชื่อ “มะนาวไม่รู้โห่” นั้นเป็นชื่อพืชที่มีปรากฏเรียกกันมาแต่โบราณ ซึ่งเห็นได้จากที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเช่นในเรื่อง พระรถเมรี (นางสิบสอง)

มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงราว 5-10 เมตร สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้และภาคตะวันออก ต้นมะม่วงหาวมะนามโห่นั้นจะมีหนามสีแดงตามกิ่ง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ต้นหนามแดง” ออกดอกสีขาวเป็นช่อ ก้านดอกสีแดง เมื่อเป็นผลจะมีสีขาวแดงและเมื่อแก่จัดจะเป็นสีม่วงเข้มถึงดำ

มะม่วงหาวมะนาวโห่

มะม่วงหาวมะนาวโห่

ชื่อ: มะม่วงหาวมะนาวโห่
ชื่อวิทยาศาสตร์: Carissa carandas L.
ชื่อสามัญ: Karanda, Carunda, Christ’s thorn
ชื่อพื้นเมืองอื่น: มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่, หนามแดง, หนามขี้แฮด (เชียงใหม่), หนามพรม (อุบลฯ)

เป็นพืชที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดย่อม สูง 2-3 เมตร ตามกิ่งก้านมีหนามค่อนข้างยาวและแหลม ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่รี ปลายและโคนมน ขอบเรียบ ดอกมีขนาดเล็กมีสีขาวเป็นช่อ หอมกลีบดอกเป็นรูปหอก ผลขนาดเท่าหัวแม่มือ เป็นพวงสีแดงสดแก่สีดำรับประทานได้

มะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณ

สรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโห่[1]

ใบของมะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณคือ

 • แก้ท้องร่วง
 • แก้เจ็บคอ
 • แก้ไข้
 • หยอดหูแก้ปวดหู

ผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณคือ

 • แก้โรคลักปิดลักเปิด

ผลดิบของมะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณคือ

 • ผลดิบมีรสฝาด สมาน

เนื้อไม้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณคือ

 • บำรุงร่างกาย

รากของมะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณคือ

 • ขับพยาธิ
 • บำรุงธาตุ
 • เจริญอาหาร
manaoho-juice

น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่

ประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่

 • ผลสุกสามารถรับประทานได้ มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์
 • ผลสุกสามารถนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม รสชาติอร่อย และเก็บไว้ได้นาน ขายได้ราคาดี
 • ราก เปลือก แก่นไม้ ยอดอ่อนและยาง สามารถนำมาทำเป็นยา รักษาโรคได้หลายชนิด
 • ทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแก้กระหาย

Resources
[1] จาก หนังสือ “ย่อเภสัชกรรมไทย และ สรรพคุณสมุนไพร” (วุฒิ วุฒิธรรมเวช)
พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

Sponsored Links