Sponsored Links

ภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ด้านบนติดกับภาคตะวันตก

ภาคใต้นั้นมีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา

ภาคใต้ของไทยมีรูปสัณฐานเป็นรูปแหลมยาว ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 70,715 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประชากรทั้งหมด 9 ล้านคน ใช้ภาษาใต้และภาษายาวีเป็นภาษาหลัก จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดที่เล็กที่สุดคือจังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชากร 1.5 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดระนองมีประชากรน้อยที่สุด จำนวน 182,000 คนเท่านั้น

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เรื่องน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links