Sponsored Links

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคเหนือ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว

ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดคือ
1. จังหวัดเชียงราย (ชื่อเดิม โยนกเชียงแสน)
2. จังหวัดเชียงใหม่ (ชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่)
3. จังหวัดน่าน (ชื่อเดิม นันทบุรีศรีนครน่าน)
4. จังหวัดพะเยา (ชื่อเดิม ภูกามยาว)
5. จังหวัดแพร่ (ชื่อเดิม เวียงโกศัย)
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชื่อเดิม เมืองยวม)
7. จังหวัดลำปาง (ชื่อเดิม เขลางค์นคร)
8. จังหวัดลำพูน (ชื่อเดิม หริภุญชัย)
9. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชื่อเดิม เมืองพิชัย)

ภาคเหนือเต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยหลายสาย มีภาษาไทยที่มีสำเนียงเป็นของตนเองเรียกว่า “คำเมือง” หรือภาษาเหนือนั่นเอง

พบกับ ความรู้รอบตัว และ สาระน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links