Sponsored Links

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่มีพื้นที่และมีจังหวัดมากที่สุดของไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดอยู่ทั้งหมด 20 จังหวัดดังนี้
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย กล่าวคือมีเนื้อที่ 168,854 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 33% ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศไทย มีประชากรมากกว่า 21 ล้านคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) มีประชากรมากที่สุด จำนวน 2.6 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดมุกดาหารมีประชากรน้อยที่สุดเพียง 340,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยอีสานในการสื่อสาร

พบกับ ความรู้รอบตัว และ ความรู้ทั่วไป มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links