Sponsored Links

ฟักเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของฟักเขียว

ฟักเขียว

ฟักเขียวจัดเป็นพืชผักสวนครัวคู่บ้านเรือนคนไทยมายาวนาน โดยมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ฟัก ฟักแฟง ฟักหอม มะฟักหอม บักฟัก ฟักจีน ฟักเหลือง ฟักขาว เป็นต้น ซึ่งจะแกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น

ฟักเขียวจัดเป็นพืชตระกูลแตงมีลักษณะเป็นพืชล้มลุก จำพวกไม้เถาเหมือนบวบ และมะระ มีอายุสั้น มีขนหยาบปกคลุมทั่วต้น ใบขอบหยักเป็นเหลี่ยมแยกออก ดอกเดี่ยวสีเหลือง ผลคล้ายประบอกปลายมนสีเขียวอ่อน คนส่วนใหญ่นิยมนำผลอ่อน ผลแก่ ยอดอ่อน และใบอ่อน มาบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวาน

นอกจากจะเป็นพืชผักสวนครัวแล้ว ฟักเขียวยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ รักษาวัณโรค รักษาโรคเส้นประสาท บำรุงผิวพรรณ เพิ่มพลังทางเพศ  รักษาโรคความดันโลหิตสูง แก้โลหิตเป็นพิษ แก้หอบหืด รักษาโรคปอด เป็นยาระบาย แกบวมน้ำ แก้ฟกช้ำ ถอนพิษ แก้อักเสบ เป็นต้น

Sponsored Links