Sponsored Links

พลับพลึง สรรพคุณและประโยชน์ของพลับพลึงดอกขาว

พลับพลึง

พลับพลึง (Crinum Lily) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ว่านชน ลิลัว วิรงรอง พลับพลืงขาว พลับพลึงดอกขาว ดอกเรรัว เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับหอมใหญ่ หอมแดง ว่านสี่ทิศ และกระเทียม ฯลฯ มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย

มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ มีหัวอยู่ใต้ดิน อายุยืน ใบสีเขียวเรียวยาว ดอกเป็นช่อใหญ่สีขาว มีกลิ่นหอม ดูแลง่าย พลับพลึงมีหลายสายพันธุ์ได้แก่ พลับพลึงด่าง พลับพลึงแดง พลับพลึงทอง พลับพลึงแมงมุม พลับพลึงเตือน พลับพลึงใหญ่ เป็นต้น

พลับพลึงดอกขาวมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรใช้ภายนอก ช่วยรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงกำลัง แก้ปวดศีรษะ ขับเสมหะ ช่วยให้อาเจียน รักษาไส้เลื่อน ขับประจำเดือน ประคบเพื่อคลายเส้น แก้ปวดเมื่อย แก้ฟกช้ำ รักษาแผล ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีความสวยงาม ให้กลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี รวมทั้งดูแลง่าย อีกทั้งยังเป็นดอกไม้มงคลเกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคล

Sponsored Links