Sponsored Links

พญาไร้ใบ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เคียะจีน พญาร้อยใบ เคียะเทียน เป็นต้น มักพบได้ตามป่าเบญจพรรณ โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีลักษณะกิ่งก้านทรงกระบอกสีเขียวคล้ายปะการัง ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ดอกเดี่ยวขนาดเล็กสีเขียว

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะโดนเด่น ดูสวยงามแปลกตา

อีกทั้งมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ แก้ธาตุพิการ แก้ปวดท้อง แก้กระเพาะอักเสบ เป็นยาระบาย แก้ริดสีดวงทวาร แก้รังแค พอกแผล แก้อาการปวดกระดูก เป็นต้น

นอกจากนี้ พญาไร้ใบยังจัดเป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่ง โดยน้ำยางของต้นจะมีสีขาว ซึ่งเป็นพิษก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ ส่วนมากนิยมนำน้ำยางมาใช้ป้องกันและกำจัดแมลงหรือศัตรูพืช

Sponsored Links