Sponsored Links

าสัตบรรณ สรรพคุณและประโยชน์ของพญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ เป็นพันธุ์ไม้เก่าแก่ในประเทศอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สัตตบรรณ จะบัน บะซา ปูลา ปูแล ตีนเป็ด ตีนเป็ดขาว ตีนเป็ดไทย เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบยาวรีสีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อสีขาวอมเหลืองหรือสีเขียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเป็นฝักยาว

มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร โดยนิยมนำใบ เปลือกต้น ดอก และยาง มาใช้เพื่อรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ ช่วยเจริญอาหาร ลดระดับน้ำตาลในเลือด แก้อาการปวดหู แก้อาการปวดฟัน รักษาเลือดออกตามไรฟัน แก้โลหิตพิการ บำรุงกระเพาะ ขับน้ำเหลืองเสีย ขับระดูของสตรี ดับพิษต่างๆ แก้บิด รักษาผดผื่นคัน ช่วยให้แผลหายเร็ว เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์มากมาย ได้แก่ ทำฟืน ทำโครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน ทำหีบใส่ของ เป็นต้น รวมทั้งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ร่มเงา อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความเป็นสิริมงคล

Sponsored Links