Sponsored Links

ฝาง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นฝาง

ฝาง

ฝาง (Sappan Tree) เป็นสมุนไพรที่ปรากฏอยู่ในตำรับยาโบราณ มีชื่อเรียกมากมายได้แก่ ขวาง ฝางแดง หนามโค้ง ฝางส้ม ฝางเสน ง้าย ลำฝาง เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง หรือไม่พุ่มกึ่งไม้เถาผลัดใบ ใบประกอบขนนก ดอกเป็นช่อสีเหลือง ผลเป็นฝักแบน สามารถพบได้ตามป่าละเมาะ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง

โดยเนื้อไม้แบ่งเป็นเนื้อไม้สีแดง มีรสขมหวานเรียกว่า ฝางเสน และเนื้อไม้สีเหลืองส้ม มีรสเฝื่อนเรียกว่า ฝางส้ม

ฝางมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้แก่ แก้ธาตุพิการ รักษาโรคความดันโลหิตสูง บำรุงร่างกาย แก้กระษัย แก้กำเดา บำรุงโลหิต แก้ไข้หวัด แก้ไข้ทับระดู แก้อาการ้อนใน แก้กระหายน้ำ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ท้องร่วง แก้บิด คุมกำเนิด ขับหนอง เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงา รวมทั้งมีดอกดกสีเหลืองอร่ามเด่นชัด ส่วนเนื้อไม้นิยมนำมาทำเป็นเครื่องเรือน ในปัจจุบันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป น้ำยาอุทัย สีและผสมอาหาร

Sponsored Links