Sponsored Links

ผักติ้ว สรรพคุณและประโยชน์ของผักติ้ว

ผักติ้ว

ผักติ้ว มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ แต้วหิน ผักเตา ติ้วส้ม ติ้วขาว ติ้วยาง ติ้วเหลือง เตา เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับกระทิง ชะมวง บุนนาค ส้มแขก สารภี ฯลฯ มักพบได้ตามป่าดิบแล้ง ป่าโปร่ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าตามเชิงเขา

โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ใบเดี่ยวรูปวงรี ใบอ่อนจะมีสีชมพูอ่อนถึงแดง เรียบและมันวาว ใบแก่เป็นสีแดงหรือสีแสด ดอกเป็นช่อกระจุกมีสีขาวอมชมพูอ่อนถึงสีแดง มีกลิ่นหอม ผลรูปไข่

คนส่วนใหญ่นิยมนำยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อนมาบริโภคเป็นผักสด หรือนำไปประกอบอาหาร ส่วนเปลือกต้นนิยมนำมาสกัดเป็นสีสำหรับย้อมผ้า รวมทั้งเนื้อไม้นิยมนำมาใช้ทำฟืน หรือก่อสร้างบ้านเรือน

อีกทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงโลหิต ฟอกโลหิต แก้ประดง แก้ธาตุพิการ แก้อาการคัน แก้อาการปวดตามข้อ แก้อาการคัน แก้เลือดไหลไม่หยุด ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด แก้ปวดท้อง ขับลม เป็นต้น

Sponsored Links