Sponsored Links

ผักคราดหัวแหวน สรรพคุณและประโยชน์ของผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง แต่เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์เป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสวยงาม สามารถปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักคราด หญ้าตุ้มหู ผักเผ็ด ผักตุ้มหู เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิลเขตร้อน และอเมริกา พบได้ตามที่ลุ่ม ชื้นแฉะ ตามป่าละเมาะ หรือที่รกร้าง

โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรงสีเขียวม่วงแดงปนเข้ม ใบเดี่ยวรูปหอก ดอกเป็นช่อกระจุกสีเหลือง ผลรูปไข่

มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ ช่วยเจริญอาหาร แก้อาการวิงเวียนศีรษะ รักษารำมะนาด แก้อาการตาฟาง แก้โลหิตเป็นพิษ แก้ร้อนใน แก้อาการหอบไอ แก้ตัวร้อน ป้องกันโรคมาลาเรีย แก้อาการผอมเหลือง แก้ปวดท้องหลังคลอด เป็นต้น แต่เป็นสมุนไพรที่ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์

คนส่วนใหญ่นิยมนำมารับประทานเป็นผักสด หรือใช้ในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว และเพิ่มรสชาติ ในปัจจุบันมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ยาหม่อง น้ำมันแก้ปวดบวม ลูกประคบ เป็นต้น

Sponsored Links