Sponsored Links

ผกากรอง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นผกากรอง

ผกากรอง

ต้นผกากรอง จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ขะจาย มะจาย ตาปู คำขี้ไก่ ดอกไม้จีน สามสิบ ขี้กา สาบแร้ง เบญจมาศป่า เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกา และแอฟริกาเขตร้อน มักพบได้ตามป่าละเมาะที่ค่อนข้างโปร่งและแห้งแล้ง

โดยมีลักษณะเป็นไม้พุ่มกิ่งเลื้อยขนาดเล็ก ใบเดี่ยวรูปไข่สีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อคล้ายซี่ร่มสีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีแดง สีแสด และสีชมพู โดยในช่อเดียวอาจมีหลายสีผสมกันก็ได้ มีกลิ่นหอมฉุน ออกดอกตลอดปี ผลกลมเป็นพวงสีม่วงดำ

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือนเพื่อตกแต่งริมรั้ว เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม ออกดอกได้ตลอดปี และดูแลง่าย

รวมทั้งมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ แก้ปวดศีรษะ บำรุงกำลัง แก้อาเจียน แก้ไข้ แก้หืด แก้วัณโรค ขับลม แก้ปวดกระเพาะ แก้ฝีแก้หนอง แก้โรคผิวหนัง ห้ามเลือด แก้บวม แก้ปวดข้อ แก้พิษ เป็นต้น

แต่เนื่องจากเป็นพืชที่มีสารพิษ จึงไม่เหมาะกับสตรีมีครรภ์ และการนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูง

Sponsored Links