Sponsored Links

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

จังหวัด คือส่วนราชการระดับภูมิภาคของไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ

นับถึงปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด และ 2 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) โดยที่จังหวัดล่าสุดคือจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยแยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย

76 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษรมีดังนี้
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดขอนแก่น
6. จังหวัดจันทบุรี
7. จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. จังหวัดชลบุรี
9. จังหวัดชัยนาท
10. จังหวัดชัยภูมิ
11. จังหวัดชุมพร
12. จังหวัดเชียงราย
13. จังหวัดเชียงใหม่
14. จังหวัดตรัง
15. จังหวัดตราด
16. จังหวัดตาก
17. จังหวัดนครนายก
18. จังหวัดนครปฐม
19. จังหวัดนครพนม
20. จังหวัดนครราชสีมา
21. จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. จังหวัดนครสวรรค์
23. จังหวัดนนทบุรี
24. จังหวัดนราธิวาส
25. จังหวัดน่าน
26. จังหวัดบึงกาฬ
27. จังหวัดบุรีรัมย์
28. จังหวัดปทุมธานี
29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30. จังหวัดปราจีนบุรี
31. จังหวัดปัตตานี
32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33. จังหวัดพังงา
34. จังหวัดพัทลุง
35. จังหวัดพิจิตร
36. จังหวัดพิษณุโลก
37. จังหวัดเพชรบุรี
38. จังหวัดเพชรบูรณ์
39. จังหวัดแพร่
40. จังหวัดพะเยา
41. จังหวัดภูเก็ต
42. จังหวัดมหาสารคาม
43. จังหวัดมุกดาหาร
44. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
45. จังหวัดยะลา
46. จังหวัดยโสธร
47. จังหวัดร้อยเอ็ด
48. จังหวัดระนอง
49. จังหวัดระยอง
50. จังหวัดราชบุรี
51. จังหวัดลพบุรี
52. จังหวัดลำปาง
53. จังหวัดลำพูน
54. จังหวัดเลย
55. จังหวัดศรีสะเกษ
56. จังหวัดสกลนคร
57. จังหวัดสงขลา
58. จังหวัดสตูล
59. จังหวัดสมุทรปราการ
60. จังหวัดสมุทรสงคราม
61. จังหวัดสมุทรสาคร
62. จังหวัดสระแก้ว
63. จังหวัดสระบุรี
64. จังหวัดสิงห์บุรี
65. จังหวัดสุโขทัย
66. จังหวัดสุพรรณบุรี
67. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
68. จังหวัดสุรินทร์
69. จังหวัดหนองคาย
70. จังหวัดหนองบัวลำภู
71. จังหวัดอ่างทอง
72. จังหวัดอุดรธานี
73. จังหวัดอุทัยธานี
74. จังหวัดอุตรดิตถ์
75. จังหวัดอุบลราชธานี
76. จังหวัดอำนาจเจริญ

ส่วน 2 เขตปกครองพิเศษของไทยคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือที่มักเรียกกันว่าพ่อเมืองนั่นเอง โดยขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์กลางการบริหารของจังหวัดเรียกว่าศาลากลางจังหวัด ส่วนงานราชการที่มีถัดลงไปจากจังหวัดคืออำเภอ โดยที่มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รายงานตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เกร็ดความรู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links