Sponsored Links

บ๊วย สรรพคุณและประโยชน์ของบ๊วย

บ๊วย

บ๊วย จัดเป็นผลไม้เมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน เป็นพืชตระกูลพรุนเช่นเดียวกับพลัม ลูกท้อ เชอร์รี่ อัลมอนด์ ฯลฯ มีหลากหลายสายพันธุ์โดยสายพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ บ๊วยพันธุ์เชียงรายหรือพันธุ์แม่สาย บ๊วยพันธุ์ปิงติง บ๊วยพันธุ์เจียนโถ บ๊วยพันธุ์บารีหรือขุนวาง เป็นต้น

มีลักษณะเป็นไม้ผลยืนต้น ใบมีขนาดเล็กสีเขียวอมเทา ดอกสีขาวหรือสีชมพู มีกลิ่นหอม ผลทรงกลมสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม รสขมอมเปรี้ยวสามารถเพาะปลูกได้ง่าย

นอกจากเป็นผลไม้แล้ว บ๊วยยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ ขับพิษในร่างกาย บรรเทาอาการอ่อนเพลีย แก้ร้อนในกระหายน้ำ ลดไข้ แก้เหงือกอักเสบ ขับพยาธิ แก้อาเจียน บำรุงกำลัง แก้แพ้ท้อง เป็นต้น

ปัจจุบันนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ บ๊วยเค็ม บ๊วยดอง แยม บ๊วยอบแห้ง บ๊วยแช่อิ่ม ยาอม เครื่องดื่ม เป็นต้น

Sponsored Links