Sponsored Links

บานไม่รู้โรย สรรพคุณและประโยชน์ของบานไม่รู้โรยดอกขาว

บานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรย ไม้ดอกพื้นบ้านของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สามปีบ่เหี่ยว กะล่อม ตะล่อม ดอกสามเดือน สามเดือนดอกขาว กุนนีดอกขาว กุนหยินขาว กุนหยี เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับหงอนไก่ สร้อยไก่ ผักโขม ฯลฯ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในบริเวณเขตร้อน

โดยมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ใบเดี่ยวรูปรีปลายแหลมมีขนสีขาว ดอกทรงกลมมีหลายสีได้แก่ สีขาว สีม่วง สีแดงแก่ และสีชมพูอ่อน

บานไม่รู้โรย เป็นไม้ดอกที่จัดอยู่ในตำรับยามากมายได้แก่ ตำรับยารักษามะเร็ง ตำรับยารักษามะเร็งปากมดลูกและมุตกิดระดูเสียของสตรี ตำรับยากระทุ่งไข้แก้เหือดหัดในเด็ก ตำรับยาแก้มดลูกเคลื่อนหรือกะบังลมเคลื่อน เป็นต้น อีกทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ แก้กษัย แก้อาการปวดศีรษะ แก้โรคลมชัก แก้หอบหืด ขับเสมหะ รักษาวัณโรค รักษาโรคบิด แก้ปัสสาวะขัด บำรุงตับ แก้พิษ เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมนำดอกมาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ บุหงา ร้อนอุบะ ร้อยพวงมาลัย และจัดพานพุ่ม รวมทั้งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม สามารถตัดแต่งทรงพุ่มได้ และดูแลง่าย

Sponsored Links