Sponsored Links

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เป็นคำพังเพยและสำนวนไทย หมายถึง การพึ่งพาอาศัยกัน

โบราณท่านเปรียบเทียบการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันเอาไว้อย่างน่าฟัง ท่านเปรียบไว้ดังเช่น เรือที่ต้องพึ่งพาน้ำ เสือก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่า เป็นต้น

คำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั้น เป็นทั้งคำสำนวนไทยและคำพังเพย ที่นิยมใช้กันมาช้านาน ตัวอย่างของคำนี้ เช่น
– นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงได้อาศัยกินแมลงตามผิวหนังของควาย ความก็ได้นกเอี้ยงกำจัดแมลงให้
– นายเอกับนายบีเป็นเพื่อนสนิทกัน นายเอตาบอด นายบีหูหนวก ทั้งคู่ชอบไปไหนมาไหนด้วยกัน โดยที่นายเอได้นายบีเป็นตาให้ ส่วนนายบีก็ได้นายเอเป็นหูให้
– บริษัทที่หนึ่งเก่งเรื่องการผลิตสินค้า ส่วนบริษัทที่ 2 ชำนาญเรื่องการขายและการตลาด ทั้งสองจึงมาร่วมมือกันทำธรุกิจจนประสบความสำเร็จ

ทั้งสามตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างของคำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ซึ่งเกิดจากการพึ่งพาอาศัยกันและได้รับประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

พบกับ ความรู้รอบตัว.สุภาษิต.คำคม.สำนวนไทย และ คำพังเพย มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links