Sponsored Links

น้ำนมราชสีห์ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นน้ำนมราชสีห์ใหญ่

น้ำนมราชสีห์

น้ำนมราชสีห์ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักโขมแดง หญ้าน้ำหมึก หญ้าหลังอึ่ง ตะกราเหมาะ เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับลูกใต้ใบ สบู่ดำ สบู่แดง โคคลาน ฯลฯ มักพบได้ตามที่รกร้าง ชายป่า และท้องนา

น้ำนมราชสีห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ

– น้ำนมราชสีห์ใหญ่

– น้ำนมราชสีห์เล็ก

โดยมีลักษณะเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุเพียงหนึ่งปี มียางสีขาวคล้ายน้ำนม ใบเดี่ยวรูปรี ปลายขอบใบมีสีม่วงแดง ดอกเป็นช่อสีเขียวปนสีม่วง ผลกลมแกมรูปสามเหลี่ยม

อีกทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร สามารถนำมาใช้เป็นยาได้ทั้งต้นเพื่อรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ แก้กษัย แก้ธาตุพิการ แก้พิษ บำรุงกำลัง แก้อาการหอบหืด แก้ไอ ลดไข้ แก้ท้องเสีย รักษาโรคบิด แก้ท้องผูก แก้ปวดฟัน แก้ฝี ช่วยขับน้ำนมสตรี ระงับอาการชัก แก้หูด เป็นต้น

 

Sponsored Links