Sponsored Links

ธาตุเหล็ก มีความสำคัญอย่างไร

ธาตุเหล็กมีความสำคัญอย่างไรธาตุเหล็ก คือธาตุอาหารหรือเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อร่างกาย ร่างกายใช้ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยสีแดงของเลือดคือสีของธาตุเหล็กนั่นเอง ธาตุเหล็กที่ร่างกาบรับเข้าไปจะไปจับตัวกับโปรตีนที่ชื่อว่าฮีโมโกลบิน หรือฮีม (heme) จากนั้นจะกระจายตัวไปยังไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงต่อไป

เม็ดเลือดแดงที่ผลิตได้ก็จะทำหน้าที่ลำเลียงอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นจึงถือได้ว่าธาตุเหล็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

ถ้าร่างกายเราขาดธาตุเหล็กหรือได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางหรือมีเม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอต่อการลำเลียงอาหารและอ๊อกซิเจนไปเลี่ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักใบเขียว เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ เลือด ตับและเครื่องในสัตว์ ไข่แดง ถั่วเมล็ดแห้ง เป็นต้น

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เกร็ดความรู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com

Sponsored Links