Sponsored Links

ทองกวาว สรรพคุณและประโยชน์ของทองกวาว

ทองกวาว

ทองกวาวเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อได้แก่ กวาวต้น จาน จ้า ทองต้น ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ กวาว ดอกจาน จอมทอง เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น ทองกวาวเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทย พบได้ตามป่าเบญจพรรณ มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ และภาคตะวันตกของอินโดนีเซีย มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นช่อคล้ายดอกทองหลาง ดอกมีสีแดงส้มหรือสีแสด ผลเป็นฝักแบน

ทองกวาวเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและอาการต่างๆได้ทั้งต้นได้แก่ บำรุงธาตุ รักษาโรคประสาท ช่วยถอนพิษ แก้กระหายน้ำ สมานแผลปากเปื่อย แก้ปวดฟัน แก้อาการตาแดง แก้อาการท้องร่วง แก้อาการท้องขึ้น ขับพยาธิ ขับปัสสาวะ รักษาริดสีดวง ลดกำหนัด เป็นต้น

นอกจากเป็นสมุนไพรแล้วคนส่วนใหญ่ยังนิยมนำต้นทองกวาวมาใช้ประโยชน์อื่นๆอีกมายมาย โดยดอกใช้เป็นสีย้อมผ้า ใบสามารถใช้ห่อของและเป็นอาหารเลี้ยงช้าง วัว และควาย เนื้อไม้นิยมนำมาทำเป็นเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องเรือน

รวมทั้งเป็นต้นไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา เวลาทิ้งดอกออกใบก็เด่นสะดุดตา และเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคล และมีตำนานเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ จึงนับว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง

Sponsored Links