Sponsored Links

สบู่เลือด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสบู่เลือด

ต้นสบู่เลือด

ต้นสบู่เลือด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ บัวเครือ บัวบก บัวกือ เปล้าเลือดเครือ โกฐหัวบัว พุ่งเหมาด้อย เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับบอระเพ็ด ย่านาง โคคลาน ฯลฯ มักพบได้ตามป่าธรรมชาติ

โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกกึ่งเลื้อยทอดยาว หรือไม้พุ่ม มีหัวขนาดใหญ่ทรงกลมแป้นอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยวทรงกลมคล้ายใบบัว ดอกเป็นช่อกระจุกสีเหลือง ผลทรงกลม

นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรโดยนิยมนำหัว ก้าน ราก และใบมาใช้เพื่อรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำหนัด บำรุงธาตุไฟ บำรุงเลือด แก้หืด แก้เสมหะ ขับพยาธิ บำรุงเส้นประสาท ขับโลหิตระดูของสตรี แก้อาการตกเลือดของสตรี แก้น้ำเหลืองเสีย รักษาโรคเรื้อน แก้ปวดเมื่อย เป็นต้น

ปัจจุบันมีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่ ยาสมุนไพรชนิดแคปซูล เพื่อบำรุงสุขภาพทางด้านสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

Sponsored Links