Sponsored Links

ตีนตุ๊กแก สรรพคุณและประโยชน์ของตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าตีนตุ๊กแก หญ้าตีนตุ๊กโต หญ้าตุ๊บโต๋ เทียนเศรษฐี เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง พบได้ง่ายตามที่ชื้น ริมทาง และทุ่งหญ้าทั่วไป

โดยมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกทอดตามพื้นดิน ทนต่อสภาพแล้งได้ดี มีอายุหลายปี ใบเดี่ยวรูปหอก ดอกเป็นช่อสีเหลืองอ่อนรูประฆัง ผลแห้งแบบเมล็ดล่อน

ตีนตุ๊กแกเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวัชพืชตามริมทาง แต่หลายคนคงยังไม่รู้ว่า ตีนตุ๊กแกนั้นมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ซึ่งสมารถใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ แก้อาการปวด แก้อาการอักเสบตามข้อ รักษาฝี เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมนำต้นอ่อนมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกเป็นไม้ประดับยึดเกาะตามผนัง หรือกำแพงเพื่อความสวยงาม

Sponsored Links