Sponsored Links

ดาวเรือง สรรพคุณและประโยชน์ของดาวเรือง

MAR0001-880

ดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองสดใส ที่พบเห็นได้ ตามสถานที่ศักดิ์สิทธ์ นิยมนำมาบูชาพระ เพราะเชื่อกันว่าเมื่อบูชาดอกดาวเรืองแล้ว จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ในแง่ของประโยชน์ทางสมุนไพรนั้น ดอกดาวเรืองก็มีสรรพคุณมากมาย ที่จะช่วยรักษาและบำบัดได้ไม่แพ้สมุนไพรตัวอื่น ๆ เลย ในส่วนของใบดาวเรืองนั้น มีรสชุมเย็น เหมาะแก่การนำมาเป็นส่วนผสมยาแก้ฝีพุพอง รักษาอาการบวมอักเสบ ช่อดอกสามารถช่วยในเรื่องแก้ร้อนใน ละลายนเสมหะ แก้หวัด และอาการวิงเวียนศีรษะ

ในยาแพทย์แผนโบราณนั้นมีตำรับยาที่ใช้ดอกดาวเรืองทำเป็นยาลูกกอน แก้อาการไอกรน โดยนำช่อดอกสด 15 ดอวกมาผสมกับน้ำและน้ำตาลแดง ปั้นเป็นก้อน รากของดาวเรืองใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ ส่วนของต้นสามารถนำมาทำเป็นยากรักษาอาการไส้ตันอักเศาได้ด้วย ในตำรับยาของเม็กซิโก ได้นำดอกและใบดาวเรืองมาต้มกับน้ำใช้เป็นยาขับปัสสวะ และในประเทศอินเดีย จะใช้น้ำคั้นจากช่อดอกนำมาทำเป็นยาฟอกเลือดได้ด้วย

Sponsored Links