Sponsored Links

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรียงจากเล็กไปใหญ่

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ มีอยู่ทั้งสิ้น 8 ดวง ไม่รวมดวงจันทร์ที่พบแล้วอีก 166 ดวง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (Solar System) ถ้าจัดเรียงตามระห่างจากดวงอาทิตย์จะสามารถเรียงได้ดังนี้คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน (เมื่อก่อนมีดาวพลูโตอยู่ในลำดับสุดท้าย แต่ปัจจุบันลดชั้นให้เป็นเพียงดาวเคราะห์แคระ)

ระบบสุริยะ

แต่ถ้าเราจัดเรียงดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเสียใหม่ โดยจัดเรียงตามขนาดจากเล็กไปหาใหญ่ เราจะสามารถจัดเรียงได้ดังนี้

1. ดาวพุธ (Mercury)
ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4,879.4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 46 ล้านกิโลเมตร

2. ดาวอังคาร (Mars)
ดาวอังคารหรือดาวแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6,804.9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 207 ล้านกิโลเมตร

3. ดาวศุกร์ (Venus)
ดาวศุกร์หรือดาวประจำเมือง ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่แฝดของโลก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,103.7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 107 ล้านกิโลเมตร

4. โลก (Earth)
โลกของเรา เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัอยู่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,755 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 149 ล้านกิโลเมตร

5. ดาวเนปจูน (Neptune)
ดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของระบบสุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,528 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 4,460 ล้านกิโลเมตร

6.ดาวยูเรนัส (Uranus)
ดาวยูเรนัส หรือ ดาวมฤตยู เป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 51,118 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 2,736 ล้านกิโลเมตร

7. ดาวเสาร์ (Saturn)
ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของระบบสุริยะ มีวงแหวนที่สวยงาม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120,536 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 1,349 ล้านกิโลเมตร

8. ดาวพฤหัส (Jupiter)
ดาวพฤหัสคือดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 142,984 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 741 ล้านกิโลเมตร

คงได้ทราบขนาดของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะกันไปแล้วนะครับว่าดวงไหนมีขนาดเท่าไหร่ ในระบบสุริยะของเรา นอกจากดาวเคราะห์จำนวน 8 ดวงแล้ว ยังประกอบไปด้วยดาวเคราะห์แคระอีก 5 ดวง ดวงจันทร์อีก 166 ดวง ดาวหาง 3,400 ดวง ดาวเคราะห์น้อยและเศษหินขนาดใหญ่อีกนับล้านชิ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเพื่อให้รู้จักเทหวัตถุเหล่านี้ให้มากที่สุด เพราะบางชิ้นอาจจะเป็นอันตรายถ้าพุ่งเข้าชนโลกของเรา

พบกับ ความรู้รอบตัว และ ความรู้ทั่วไป มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com

Sponsored Links