Sponsored Links

ดองดึง สรรพคุณและประโยชน์ของดองดึง

ดองดึง

ดองดึง จัดเป็นพืชมีพิษที่มีดอกสวยงามเป็นอย่างมาก โดยมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ก้ามปู ฟันมหา คมขวาน หัวขวาน บ้องขวาน ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู มะขาโก้ง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำหัวและรากไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช เพื่อให้ได้พืชสายพันธุ์ใหม่ๆ ดองดึงมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาเขตร้อน และทวีปเอเชียเขตร้อน มักพบได้ตามป่าดงดิบ บริเวณเขาชื้น ชายป่า หรือที่โล่ง

โดยมีลักษณะเป็นไม้เถาล้มลุก มีเหง้าทรงกระบอกโค้งอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปหอกยาว ดอกเดี่ยวด้านบนมีสีแดง ด้านล่างมีสีเหลือง

นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร โดยนิยมนำส่วนหัว เมล็ด และรากมาใช้เพื่อรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ รักษาโรคมะเร็ง ขับเสมหะ แก้ลมพรรดึก แก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ขับลมในกระเพาะ รักษากามโรค รักษาบาดแผล แก้โรคผิวหนัง  ขับพยาธิ แก้โรคลมเข้าข้อ เป็นต้น

แม้จะเป็นพืชที่มีความสวยงาม และมีสรรพคุณในการรักษามากมาย แต่ดองดึงจัดเป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่ง โดยในเหง้าและเมล็ดมีสารโคลชิซีน ซึ่งมีทั้งประโยชน์ และให้โทษถึงขั้นเสียชีวิตได้

Sponsored Links