Sponsored Links

ฉลามวาฬ ปลาตัวใหญ่ที่สุดในโลก

ฉลามวาฬฉลามวาฬ (Whale shark) เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พบได้ทั่วไปในทะเล ฉลามวาฬเป็นปลาขนาดใหญ่ที่พบได้ทั่วไปในเขตทะเลเปิดที่เป็นน้ำอุ่น ผู้คนมักเรียกกันว่ายักษ์ใหญ่ใจดี เพราะว่าขนาดตัวที่ใหญ่โต แต่มีนิสัยไม่ดุร้าย ไม่ทำร้ายมนุษย์ เป็นปลาที่สวยงามมาก มีขนาดเมื่อโตเต็มที่ขนาดยาว 12 เมตร หนักถึง 20 ตัน … พระเจ้าปลานะเนี่ย ไม่ใช่วาฬ!!

 

ฉลามวาฬ

 

สาเหตุหนึ่งที่เรียกกันว่าฉลามวาฬเนื่องมาจากรูปร่างที่เหมือนปลาฉลาม แต่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่โตเหมือนวาฬ อีกทั้งอาหารที่กินก็คือแพลงก์ตอนเหมือนพวกวาฬทั่วไป

โดยปกติฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่อาศัยในน้ำลึก แต่มักพบเห็นได้ตามผิวน้ำ อันเนื่องมาจากอาหารหลักของมันคือแพลงก์ตอนนั้นมักอยู่ตามผิวน้ำนั่นเอง

 

ฉลามวาฬ

 

ฉลามวาฬเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่นักประดาน้ำชอบ อยากพบ และอยากถ่ายรูปด้วยมากที่สุด เป็นสัตว์ที่ปรากฏมากที่สุดในสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ทะเล

พบกับ ความรู้รอบตัว และ สาระน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com

Sponsored Links