Sponsored Links

จอก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นจอก

จอก

ต้นจอก จัดเป็นวัชพืชน้ำชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถดูดซับสารพิษได้ดี มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักกอก กากอก จอกใหญ่ เป็นต้น มักพบได้ตามลำคลอง หนองน้ำ หรือบริเวณที่มีน้ำขังโดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นและลอยอยู่บนผิวน้ำจืด มีอายุหลายปี  ชอบแสงแดดจัด ใบเดี่ยวสีเขียวเรียงสลับ ดอกเป็นช่อ

อีกทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ ฟอกเลือด ขับความชื้นในร่างกาย ขับพิษไข้ ขับเหงื่อ ขับเสมหะ ขับลม แก้บิด เป็นยาระบาย แก้โรคผิวหนัง แก้หัด แก้วัณโรค แก้อาการไอ เป็นต้น แต่เป็นสมุนไพรที่ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์

คนส่วนใหญ่นิยมใช้ต้นจอกเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอ่างปลา หรือสระน้ำ เพื่อความสวยงามและเป็นอาหารปลา

Sponsored Links