Sponsored Links

คำคม ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้

คำคม ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ เป็นวลีอมตะของพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ได้กล่าวลีนี้ไว้เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในขณะดำรงตำแหน่ง โดยเป็นคำกล่าวที่มาจากคำเต็มที่ว่า “ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ ในทางที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกฎหมายบ้านเมือง”

แต่ในยุคสมัยนั้นบ้านเมืองกลับเป็นยุคที่มีความวุ่นวายและความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมากมาย จนหลายคนเรียกว่า “รัฐตำรวจ” ซึ่งหมายถึงบ้านเมืองมีตำรวจเป้นใหญ่ ทำอะไรก็ผิดกฏหมาย (เพราะถือกฏหมายไว้ในมือ) มีการกดขี่ขมเหงประชาชน ใช้ศาลเตี้ยตัดสินคดี เป็นต้น

บ้านเมืองใดที่ตำรวจนำคำว่า “ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้” ไปใช้ในทางที่ถูก ใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน เพื่อรักษาความสงบของบ้านเมือง บ้านเมืองนั้นคงมีแต่ความสงบสุข ว่าแต่บ้านเมืองแบบนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าละเนี่ย…

พบกับ ความรู้รอบตัว.สุภาษิต.คำคม.สำนวนไทย และ คำพังเพย มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links