Sponsored Links

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณและประโยชน์ของข้าวเย็นเหนือ

ข้าวเย็นเหนือ

ข้าวเย็นเหนือ เป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงยากและหาชมได้ยาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ข้าวเย็นโคกแดง ค้อนกระแต หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นวอก ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น หัวข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นวอก เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับข้าวเย็นใต้ มักพบได้ตามป่าดงดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

โดยต้นข้าวเย็นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

– ข้าวเย็นเหนือ หัวมีเนื้อสีแดงเข้ม

– ข้าวเย็นใต้ หัวมีเนื้อสีขาว

ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีสรรพคุณเหมือนกัน สามารถนำมาใช้แทนกันหรือใช้คู่กันได้ เพียงแต่เป็นพันธุ์ไม้คนละสายพันธุ์กันเท่านั้นเอง

โดยข้าวเย็นเหนือมีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง มีหัวเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปรียาว ดอกเป็นช่อคล้ายซี่ร่มสีเขียวปนขาว ผลทรงกลมเป็นกระจุกสีเขียว เมื่อสุกจะกลายเป็นสีม่วงดำ

มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงเลือด บำรุงกำลัง แก้ไข้เรื้อรัง แก้ประดง แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ตาแดง แก้มะเร็ง ขับลมชื้น แก้พยาธิในท้อง แก้นิ่ว แก้ลมริดสีดวง แก้ระดูขาวของสตรี รักษาโรคบุรุษ แก้โรคผิวหนัง แก้อักเสบในร่างกาย เป็นต้น

Sponsored Links